mqdefault

Car Hire Reviews Frankfurt Airport


Trong sự ngượng ngùng của lần gặp nhau đó, dù rất khó khăn và lưỡng lự để mở lời, nhưng dòng thời gian sẽ để chúng ta gặp lại nhau. Dẫu có nuối tiếc, nhưng hãy chờ đợi. Bài hát lúc đó, giờ này…dẫu đã bị vùi sâu trong trí nhớ nhưng nó là mãi mãi trong lòng chúng ta. Tạm biệt không có nghĩa là chia tay mãi mãi. Hãy hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại. Thời gian ở bên nhau, hãy coi như những kí ức. Chúng ta phải tìm và bước trên con đường mình phải đi…♥ Those memories we had will NEVER go away 🙂 ALWAYS A FAMILY ♥
[titleofpage] Prices

5 thoughts on “Car Hire Reviews Frankfurt Airport

Comments are closed.